Teksti suurus:

Sillamäe vabatsoon

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 27.06.2017, 4

Sillamäe vabatsoon

Vastu võetud 22.06.2017 nr 180

Tolliseaduse § 39 lõike 1 alusel:

1. Määrata Sillamäe sadamas asuv piiritletud maa-ala Sillamäe vabatsooniks.

2. Vabatsooni valdaja on Aktsiaselts SILLAMÄE SADAM.

3. Määrata Sillamäe vabatsooni piiride ning sisse- ja väljapääsude koordinaadid vastavalt lisale.

4. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2011. a korraldus nr 95 „Sillamäe vabatsoon“.

5. Korraldus jõustub 1. juulil 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Sillamäe vabatsooni piiride ning sisse- ja väljapääsude koordinaadid