Teksti suurus:

Paldiski Põhjasadama vabatsoon

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 27.06.2017, 6

Paldiski Põhjasadama vabatsoon

Vastu võetud 22.06.2017 nr 182

Tolliseaduse § 39 lõike 1 alusel:

1. Määrata Paldiski linnas Majaka tee 9/11 asuv piiritletud maa-ala Paldiski Põhjasadama vabatsooniks.

2. Vabatsooni valdaja on PALDISKI SADAMATE AS.

3. Määrata Paldiski Põhjasadama vabatsooni piiride ning sisse- ja väljapääsude koordinaadid vastavalt lisale.

4. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 2010. a korraldus nr 484 „Paldiski vabatsoon“.

5. Korraldus jõustub 1. juulil 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Paldiski Põhjasadama vabatsooni piiride ning sisse- ja väljapääsude koordinaadid