Teksti suurus:

Vabariigi Presidendi valimise tulemuste kindlakstegemine valimiskogus toimunud esimeses hääletusvoorus

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2016
Avaldamismärge:RT III, 27.09.2016, 11

Vabariigi Presidendi valimise tulemuste kindlakstegemine valimiskogus toimunud esimeses hääletusvoorus

Vastu võetud 24.09.2016 nr 16

Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel ning juhindudes § 25 lõigetest 2 ja 3 ning § 26 lõikest 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Kuna ükski Vabariigi Presidendi kandidaat ei saanud hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete häälteenamust, ei tunnistata valituks ühtegi kandidaati.

2. Korraldada 24.09.2016 valimiskogus Vabariigi Presidendi valimise teine hääletusvoor.

3. Kanda teiseks hääletusvooruks hääletamissedelile Allar Jõksi ja Siim Kallase nimed.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json