Teksti suurus:

Vabariigi Presidendi valimise tulemuste kindlakstegemine valimiskogus toimunud teises hääletusvoorus

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2016
Avaldamismärge:RT III, 27.09.2016, 12

Vabariigi Presidendi valimise tulemuste kindlakstegemine valimiskogus toimunud teises hääletusvoorus

Vastu võetud 24.09.2016 nr 17

Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel ning juhindudes § 26 lõigetest 2 ja 3 ning § 3 lõike 2 punktist 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Kuna ükski Vabariigi Presidendi kandidaat ei saanud hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete häälteenamust, ei tunnistata valituks ühtegi kandidaati.

2. Korraldada Vabariigi Presidendi erakorraline valimine Riigikogus 14 päeva jooksul arvates päevast, mil Vabariigi President jäi valimiskogus valimata.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json