Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras hoonestusõigusega koormamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 28.01.2020, 5

Nõusolek riigivara otsustuskorras hoonestusõigusega koormamiseks

Vastu võetud 23.01.2020 nr 22

Riigivaraseaduse § 19 lõike 2 punktide 1 ja 2 alusel anda Siseministeeriumile nõusolek tema valitsemisel oleva, Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu linnas Suur-Lootsi tn 1c asuva kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 4309208, katastritunnus 51301:001:0039, sihtotstarve riigikaitsemaa, pindala 4279 m2, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV19582) otsustuskorras hoonestusõigusega koormamiseks STENDAL HALDUSE OÜ (registrikood 10805182) kasuks järgmistel tingimustel:

1) hoonestusõiguse sisuks on Suur-Lootsi tn 1c kinnistul asuvate STENDAL HALDUSE OÜ-le kuuluvate rajatiste (kaid 2, 3, 4, betoonplats ja slipp) teenindamiseks vajaliku maa määramine;

2) hoonestusõiguse tähtaeg on 30 aastat alates hoonestusõiguse seadmise kohta kande tegemisest kinnistusraamatusse;

3) hoonestusõiguse aastatasu suurus on 1980 eurot;

4) hoonestusõiguse tasu muutmist võib nõuda kolme aasta möödudes hoonestusõiguse tekkimisest ning uuesti kolm aastat pärast viimase tasu muutmist;

5) hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik koormatud kinnistu igakordse omaniku nõusolek;

6) hoonestaja on kohustatud kandma kõik kinnistuga seotud avalik-õiguslikud reaalkoormatised ja tasuma kõik maksud;

7) hoonestaja peab tagama, et hoonestusõigusega kaetud maad kasutatakse sihtotstarbeliselt.

Mart Helme
Siseminister peaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json