Teksti suurus:

Ukraina rahva toetuseks

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:avaldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.02.2023
Avaldamismärge:RT III, 28.02.2023, 2

Ukraina rahva toetuseks

Vastu võetud 22.02.2023

Riigikogu mõistab hukka Venemaa Föderatsiooni jätkuva sõjalise agressiooni ja avaldab austust ennastsalgavat võitlust pidavale Ukraina kangelaslikule rahvale.

Riigikogu avaldab sügavat kaastunnet Ukraina inimestele, kelle lähedased on langenud lahingutes ülekaaluka agressoriga või kannatanud rahumeelsete elanike vastu toimepandud genotsiidis.

Ukraina rahva vaprus kohustab demokraatlikke väärtusi austavaid riike ühtsusele ja jätkuvale koostööle Ukraina võidu nimel. Riigikogu kutsub selle eesmärgi kiiremaks saavutamiseks rahvusvahelist kogukonda üles senisest otsustavamalt toetama Ukrainat sõjaliselt, poliitiliselt ja majanduslikult.

Riigikogu toetab Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi väljapakutud 10-punktilist rahuplaani, mis aitab taastada rahu Euroopas ja takistab agressiooni kordumist. Rahuplaani elluviimiseks peab rahvusvaheline kogukond aitama Ukrainal taastada territoriaalse terviklikkuse, võtma agressiooni- ja sõjakuritegude eest vastutusele Venemaa Föderatsiooni riigijuhid ja kõrgemad sõjaväelased ning tagama Ukrainale tekitatud sõjakahjude korvamise.

Riigikogu kutsub maailma riike karmistama sanktsioone Venemaa Föderatsiooni vastu ning rõhutab, et sanktsioonid peavad jääma täies jõus kehtima kuni rahuplaani täieliku elluviimiseni.

Riigikogu toetab Euroopa Liidu poolt Haagi rajatavat Venemaa Föderatsiooni agressioonikuriteo uurimise keskust ning kutsub maailma riike üles igati panustama keskuse tegevusse ja jätkama pingutusi rahvusvahelise eritribunali loomiseks.

Riigikogu mõistab hukka katsed lubada olümpiaharta põhimõtteid rikkudes Venemaa ja Valgevene režiime esindavaid sportlasi rahvusvahelistele võistlustele ja olümpiamängudele. Venemaa terroristliku režiimi algatatud sõja ja sooritatud genotsiidikuritegude suhtes ei saa ei Rahvusvaheline Olümpiakomitee ega keegi teine jääda neutraalseks – nimetatud kuritegude katmine olümpialipuga on amoraalne ja lubamatu.

Riigikogu kutsub Euroopa Liidu liikmesriike üles toetama Ukrainat vajalike reformide elluviimisel ühenduse liikmesuse võimalikult kiireks saavutamiseks. Eesti toetab Ukraina liitumist Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooniga esimesel võimalusel.

Rahu ja julgeolek Euroopas on võimalik üksnes pärast Ukraina võitu agressori üle. Eesti abistab Ukraina riiki ja rahvast kõigi vahenditega vääramatult ja järelejätmatult, kuni see võit on saavutatud.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json