Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 28.02.2023, 5

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 23.02.2023 nr 69

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olevad, Harju maakonnas Kose vallas Kirivalla külas asuvad järgmised kinnistud Kose vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks:

1) Kirivalla-Tõnu tee L5 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 22460550, katastritunnus 33801:001:1703, pindala 451 m², sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV110964);
2) Kirivalla-Tõnu tee L3 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 22487950, katastritunnus 33801:001:1701, pindala 1500 m², sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV111015).

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json