Teksti suurus:

Vana-Antsla Kutsekeskkooli ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse ümberkorraldamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 28.03.2012, 4

Vana-Antsla Kutsekeskkooli ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse ümberkorraldamine

Vastu võetud 22.03.2012 nr 135

Kutseõppeasutuse seaduse § 35 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra“ punkti 4 alapunkti 2 ja punkti 41 alusel:

1. Õppetöö efektiivsuse tõstmiseks ning ressursside tõhusamaks kasutamiseks korraldada 1. septembriks 2012. a ümber Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavad Vana-Antsla Kutsekeskkool ja Võrumaa Kutsehariduskeskus, liites Vana-Antsla Kutsekeskkooli Võrumaa Kutsehariduskeskusega ja lõpetades Vana-Antsla Kutsekeskkooli tegevuse.

2. Ümberkorraldamise tulemusel moodustatud Võrumaa Kutsehariduskeskus on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus.

3. Haridus- ja teadusministril moodustada 28. märtsiks 2012. a Vana-Antsla Kutsekeskkooli ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse ümberkorraldamiskomisjon. Ümberkorraldamiskomisjonil alustada tööd 2. aprillil 2012. a ja lõpetada töö 31. augustiks 2012. a.

4. Haridus- ja teadusministril:
 1) sulgeda ümberkorraldamise tulemusel tegevuse lõpetava Vana-Antsla Kutsekeskkooli eelarve seisuga 31. august 2012. a;
 2) kinnitada ümberkorraldatud Võrumaa Kutsehariduskeskuse eelarve 1. septembriks 2012. a;
 3) kehtestada ümberkorraldatud Võrumaa Kutsehariduskeskuse põhimäärus 1. septembriks 2012. a;
 4) tunnistada Vana-Antsla Kutsekeskkooli põhimäärus kehtetuks 1. septembrist 2012. a.

5. Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleril teatada ümberkorraldatavate kutseõppeasutuste direktoritele ümberkorraldamise otsusest ning korraldada kutseõppeasutuste õpilaste ja personali teavitamine ümberkorraldustest hiljemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

6. Punktis 3 nimetatud ümberkorraldamiskomisjoni esimehel esitada Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra“ punktis 55 nimetatud asutustele riigivara üleandmise-vastuvõtmise aktid ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise aktid 15 päeva jooksul pärast nende allkirjastamist.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär