Teksti suurus:

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 28.03.2017, 5

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine

Vastu võetud 24.03.2017 nr 83

Riigivaraseaduse § 5 lõike 1, § 37 lõike 2 punkti 2 ning § 76 lõike 3 punktide 4 ja 5 alusel:

1. Volitada riigihalduse ministrit riigi esindajana hääletama Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul aktsiakapitali suurendamise poolt kuni 104 714 euro võrra ja märkima kuni 1047 uut 100-eurose nimiväärtusega aktsiat. Aktsiate nimiväärtust ületav summa loetakse ülekursiks.

2. Anda nõusolek Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisel olevate järgmiste kinnistute Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile mitterahalise sissemaksena üleandmiseks:
  1) Tartu maakonnas Nõo vallas Nõo alevikus K. Aigro tn 5b asuv kinnistu hariliku väärtusega 504 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2913750, katastritunnus 52801:010:0460, pindala 2827 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV65559);
  2) Võru maakonnas Võru vallas Väimela alevikus asuv Väimela mõisa kinnistu hariliku väärtusega 104 210 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2805441, Pargi tee 2a, katastritunnus 91801:001:0384, pindala 2993 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa, Väiso tee 2, katastritunnus 91801:001:0385, pindala 4980 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, Pärna tee 10, katastritunnus 91801:001:0387, pindala 43 923 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, Pargi tee 2 juurdelõige, katastritunnus 91801:001:0391, pindala 143 m2, sihtotstarve elamumaa, Uure, katastritunnus 91801:001:0409, pindala 1637 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, rvok KV24629).

3. Määrata Eesti Vabariigi poolt omandatavate, punktis 1 nimetatud uute Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiate valitsejaks Rahandusministeerium.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json