Teksti suurus:

„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja” kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.01.2019
Avaldamismärge:RT III, 28.08.2018, 4

„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja” kinnitamine

Vastu võetud 23.08.2018 nr 205

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 3 alusel:

1. Kinnitada „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekiri”.

2. Rahandusministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud dokument struktuurivahendite veebilehel.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 2017. a korraldus nr 386 „„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja” kinnitamine”.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär