Teksti suurus:

„Eesti keele arengukava aastateks 2011–2017“ pikendamine aastani 2021

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 28.09.2018, 1

„Eesti keele arengukava aastateks 2011–2017“ pikendamine aastani 2021

Vastu võetud 27.09.2018 nr 233

Vastavalt riigieelarve seaduse § 20 lõikele 2 ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“:

1. Pikendada „Eesti keele arengukava aastateks 2011–2017“ aastani 2021.

2. Haridus- ja Teadusministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud arengukava ministeeriumi veebilehel.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json