Teksti suurus:

Maavanemate teenistusest vabastamine kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeks valimise tõttu ja Vabariigi Valitsuse 21. septembri 2017. a korralduse nr 260 „Maavanemate teenistusest vabastamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.10.2017
Avaldamismärge:RT III, 28.10.2017, 1

Maavanemate teenistusest vabastamine kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeks valimise tõttu ja Vabariigi Valitsuse 21. septembri 2017. a korralduse nr 260 „Maavanemate teenistusest vabastamine“ muutmine

Vastu võetud 26.10.2017 nr 298

Vabariigi Valitsuse seaduse § 83 lõike 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 86 alusel ning kooskõlas avaliku teenistuse seaduse § 89 lõikega 5 ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõikega 31:

1. Vabastada 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel volikogu liikmeks valimise tõttu teenistusest järgmised maavanemad, võttes arvesse, et nad on esitanud sooviavalduse vastava volikogu töös osalemiseks:
  1) Harju Maavalitsusest Harju maavanem Ülle Rajasalu (isikukood 45305060242) tema valimise tõttu Tallinna Linnavolikogu liikmeks;
  2) Lääne Maavalitsusest Lääne maavanem Neeme Suur (isikukood 36809024728) tema valimise tõttu Lääne-Nigula Vallavolikogu liikmeks;
  3) Lääne-Viru Maavalitsusest Lääne-Viru maavanem Marko Torm (isikukood 38003022216) tema valimise tõttu Rakvere Linnavolikogu liikmeks;
  4) Põlva Maavalitsusest Põlva maavanem Igor Taro (isikukood 38108016521) tema valimise tõttu Põlva Vallavolikogu liikmeks;
  5) Võru Maavalitsusest Võru maavanem Andres Kõiv (isikukood 37203224912) tema valimise tõttu Võru Linnavolikogu liikmeks.

2. Lugeda punktis 1 nimetatud maavanemad teenistusest vabastatuks päeval, mil maavanem teavitas valla või linna valimiskomisjoni kohaliku omavalitsuse volikogu töös osalemise soovist.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 21. septembri 2017. a korralduse nr 260 „Maavanemate teenistusest vabastamine“ punkti 1 alapunktid 1, 5, 6, 8 ja 13.

Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Jüri Ratas
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json