Teksti suurus:

Kohustusliku keskse hankija määramine Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe riigihangetes

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.01.2018
Avaldamismärge:RT III, 28.12.2016, 1

Kohustusliku keskse hankija määramine Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe riigihangetes

Vastu võetud 22.12.2016 nr 418

Riigihangete seaduse § 10 lõike 5 alusel:

1. Nimetada Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe riigihangetes kohustuslikuks keskseks hankijaks Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus punktis 2 nimetatud ulatuses.

2. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusel korraldada Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe riigihankeid eeldatava maksumusega alates 10 000 eurost ilma käibemaksuta, välja arvatud lihtsustatud korras tellitavad teenused eeldatava maksumusega alla rahvusvahelise piirmäära, erioperatsioonide väejuhatuse ja luurekeskuse spetsiifilisteks vajadusteks korraldatavad riigihanked ning riigihangete seaduse § 14 lõike 1 punktide 8 ja 10 ning § 1033 lõike 1 punkti 6 alusel korraldatavad riigihanked.

3. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ei korralda keskseid riigihankeid, mille korraldamiseks on Vabariigi Valitsus määranud eraldi kohustusliku keskse hankija.

4. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär