Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 28.12.2016, 3

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 22.12.2016 nr 420

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ja kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 2 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Harju maakonnas Tallinnas asuv Ankru tn 4a kinnisasi (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 24973301, katastritunnus 78408:808:0225, pindala 2741 m2, sihtotstarbeta maa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV25930) Tallinna Ülikoolile tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär