Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 28.12.2016, 4

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 22.12.2016 nr 421

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 2 ja lõike 3 punktiga 2 anda Maaeluministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Lääne maakonnas Noarootsi vallas Einbi külas / Enbys asuv Riigi Taimekaitseameti Õppebaasi mü kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 152332, katastritunnus 52001:005:0780, pindala 0,45 ha, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV1050) Noarootsi vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär