Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 28.12.2016, 5

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 22.12.2016 nr 422

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Harju maakonnas Keila vallas Meremõisa külas asuv 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee L14 kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 5385550, katastritunnus 29501:001:0567, sihtotstarve transpordimaa, pindala 302 m2, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV67973) Keila vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär