Teksti suurus:

Laenu andmine sihtasutusele Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 28.12.2016, 6

Laenu andmine sihtasutusele Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Vastu võetud 22.12.2016 nr 423

Riigieelarve seaduse § 61 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 2014. a määrusega nr 50 „Laenu ja riigigarantii taotlemise ja andmise tingimused ja kord” anda sihtasutusele Põhja-Eesti Regionaalhaigla tõrgeteta majandustegevuse ja vajalike käibevahendite tagamiseks laenu arvelduskrediidi vormis kuni 10 000 000 eurot kolmeks aastaks alates 4. märtsist 2017. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär