Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2014. a korralduse nr 572 „Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2016
Avaldamismärge:RT III, 28.12.2016, 9

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2014. a korralduse nr 572 „Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist“ muutmine

Vastu võetud 22.12.2016 nr 427

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse § 7 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määrusega nr 221 kinnitatud „Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ punkti 3 alapunkti 7 ning punktide 22 ja 25 alusel teha Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2014. a korralduses nr 572 „Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist“ järgmised muudatused:


1) täiendada korraldust punktiga 11 järgmises sõnastuses:
„11. Eraldada Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist tagastamatu toetusena Maa-ametile 65 000 eurot maa- ja omandireformi elluviimisega seotud registrites aadressiandmete korrastamiseks tehtud tööde kulude katmiseks.“;

2) asendada punktides 2, 3 ja 6 aastaarv „2016“ aastaarvuga „2018“;

3) jätta punkti 3 kolmandast lausest välja lauseosa „, arvest“;

4)kehtestada korralduse lisa „Aadressiandmete korrastamise tariifid tööde kaupa“ uues sõnastuses (lisatud).

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Aadressiandmete korrastamise tariifid tööde kaupa