Teksti suurus:

Harju maakonna planeeringu maavarade teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 28.12.2021, 11

Harju maakonna planeeringu maavarade teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Vastu võetud 23.12.2021 nr 447

Planeerimisseaduse § 58 lõike 1 alusel ning kooskõlas keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punktidega 2 ja 4:

1. Algatada Harju maakonna planeeringu maavarade teemaplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine.

2. Harju maakonna planeeringu maavarade teemaplaneeringu koostamise eesmärk on maavarade kaevandamise valdkonnas riiklike strateegiliste maakasutusprioriteetide seadmine, sealhulgas perspektiivsete ehitusmaavarade ja turba uuringualade ning kaevandamisalade paiknemise, samuti olemasolevate karjääride laiendamise võimaluste kindlaksmääramine koostöös kohaliku omavalitsuse üksuste ja kogukondadega.

3. Harju maakonna planeeringu maavarade teemaplaneeringu planeeringuala on terve Harju maakond, kuhu kuulub 16 omavalitsusüksust, sealhulgas 12 valda ja 4 linna: Keila linn, Loksa linn, Maardu linn, Tallinna linn, Anija vald, Harku vald, Jõelähtme vald, Kiili vald, Kose vald, Viimsi vald, Saue vald, Saku vald, Rae vald, Lääne-Harju vald, Kuusalu vald, Raasiku vald. Harju maakonna pindala on 4333 km². Planeeringuala asukoht ja piir on esitatud korralduse lisas.

4. Harju maakonna planeeringu maavarade teemaplaneeringu koostamist ja selle keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab Rahandusministeerium.

5. Harju maakonna planeeringu maavarade teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsuse ja muu asjakohase teabega saab tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Planeeringuala asukoht ja piir

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json