Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. mai 2021. a korralduse nr 180 „Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2021. aastaks“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2021
Avaldamismärge:RT III, 28.12.2021, 14

Vabariigi Valitsuse 6. mai 2021. a korralduse nr 180 „Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2021. aastaks“ muutmine

Vastu võetud 23.12.2021 nr 450

Riigivaraseaduse § 77 lõike 1 alusel sõnastada Vabariigi Valitsuse 6. mai 2021. a korralduse nr 180 „Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2021. aastaks“ punkti 1 alapunkt 2 järgmiselt:

„2) Elering AS       11022625       10 000 000“.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json