Teksti suurus:

Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 28.12.2021, 20

Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist

Vastu võetud 23.12.2021 nr 456

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse § 7 lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määrusega nr 221 kinnitatud „Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ punkti 3 alapunktidega 1, 14 ja 16 eraldada Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist tagastamatu toetusena Rahandusministeeriumile tõhusa riigi tulemusvaldkonna halduspoliitika programmi 52 450 eurot (koos käibemaksuga) näidisprojekti „Kahaneva rahvastikuga piirkondades probleemsete korterelamute elanike ümberasustamine ja kasutusest väljalangenud korterelamute lammutamine“ täiendavaks rahastamiseks, 140 000 eurot (ilma käibemaksuta) riigile loovutatud vara ülalpidamiskuludeks ja 102 090 eurot (koos käibemaksuga) õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise korraldamisega seotud kulude katteks.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json