Teksti suurus:

„Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ muudatusettepanekute heakskiitmine ja volituse andmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 28.12.2021, 25

„Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ muudatusettepanekute heakskiitmine ja volituse andmine

Vastu võetud 23.12.2021 nr 463

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 2 lõike 4 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 30 lõigete 1 ja 2 alusel:

1. Kiita heaks Euroopa Komisjoni 13. veebruari 2015. a rakendusotsusega C(2015) 832 heakskiidetud „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ muudatusettepanekud.

2. Volitada maaeluministrit vajaduse korral esindama Eesti Vabariiki arengukava muudatustega seotud läbirääkimistel Euroopa Komisjoniga.

3. Maaeluministeeriumil teavitada Rahandusministeeriumi, kui Euroopa Komisjon on punktis 1 nimetatud arengukava muudatusettepanekud heaks kiitnud.

4. Maaeluministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud arengukava muudatusettepanekud ja nende kohaselt muudetud arengukava ministeeriumi veebilehel pärast seda, kui Euroopa Komisjon on muudatusettepanekud heaks kiitnud.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json