Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. mai 2020. a korralduse nr 187 „Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2022
Avaldamismärge:RT III, 28.12.2022, 5

Vabariigi Valitsuse 28. mai 2020. a korralduse nr 187 „Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist“ muutmine

Vastu võetud 22.12.2022 nr 362

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse § 7 lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määrusega nr 221 kinnitatud „Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ punkti 3 alapunktidega 7 ja 16 asendada Vabariigi Valitsuse 28. mai 2020. a korralduses nr 187 „Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist“ tekstiosa „ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusele 312 660 eurot (ilma käibemaksuta) maa korralist hindamist ettevalmistavateks tegevusteks aastatel 2020–2022“ tekstiosaga „, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusele 129 000 eurot (ilma käibemaksuta) ja Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusele 95 480,68 eurot (ilma käibemaksuta) maa korralise hindamise läbiviimiseks ja tulemuste kasutusele võtmiseks“.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json