Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2021. a korralduse nr 452 „2022. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2022
Avaldamismärge:RT III, 28.12.2022, 6

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2021. a korralduse nr 452 „2022. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine

Vastu võetud 22.12.2022 nr 363

Riigieelarve seaduse § 31 lõike 1 ja § 56 lõike 2 punkti 3 alusel kehtestada Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2021. a korralduse nr 452 „2022. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ lisad 1 ja 2 uues sõnastuses (lisatud).

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2022. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste liigendus kinnisasjadesse objektide kaupa

Lisa 2 Muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 31 lõikele 1 ja § 56 lõike 2 punktidele 3 ja 4 ning kooskõlas 2022. aasta riigieelarve seaduse § 5 lõikega 2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json