Teksti suurus:

Tallinna lennujaamas maapealsete teenindajate ja omakäitlejate arvule piirangute kehtestamine teatud maapealse teeninduse teenuste liikide puhul

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 28.12.2022, 8

Tallinna lennujaamas maapealsete teenindajate ja omakäitlejate arvule piirangute kehtestamine teatud maapealse teeninduse teenuste liikide puhul

Vastu võetud 22.12.2022 nr 369

Korraldus kehtestatakse lennundusseaduse § 5030 lõigete 1 ja 2 alusel.

1. Lubatud maapealsete teenindajate ja omakäitlejate arv on Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam käitatavas Tallinna lennujaamas alljärgnevate maapealse teeninduse teenuste puhul piiratud järgmiselt:

Teenus

Maapealsete teenindajate arv

Omakäitlejate arv

Pagasikäitlus

2

2

Perroonikäitlus, välja arvatud toidu ja jookide transport, õhusõidukile laadimine ja sealt mahalaadimine

2

Ei piirata

2. Korralduse põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json