Teksti suurus:

2022. aasta riigieelarve täiendav liigendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 28.12.2022, 12

2022. aasta riigieelarve täiendav liigendamine

Vastu võetud 23.12.2021 nr 452
RT III, 28.12.2021, 16
jõustumine 01.01.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2022RT III, 22.03.2022, 717.03.2022
28.07.2022RT III, 30.07.2022, 128.07.2022
04.08.2022RT III, 06.08.2022, 604.08.2022
01.12.2022RT III, 03.12.2022, 301.12.2022
22.12.2022RT III, 28.12.2022, 622.12.2022

Riigieelarve seaduse § 31 lõike 1 ja § 56 lõike 2 punktide 3 ja 4 alusel ning kooskõlas 2022. aasta riigieelarve seaduse § 5 lõikega 2:
[RT III, 30.07.2022, 1 - jõust. 28.07.2022]

1. Kinnitada:
  1) valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2022. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste liigendus kinnisasjadesse objektide kaupa vastavalt lisale 1;
[RT III, 06.08.2022, 6 - jõust. 04.08.2022]
  2) muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 31 lõikele 1 ja § 56 lõike 2 punktidele 3 ja 4 ning kooskõlas 2022. aasta riigieelarve seaduse § 5 lõikega 2 vastavalt lisale 2.
[RT III, 30.07.2022, 1 - jõust. 28.07.2022]

2. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2022. a.

Lisa 1 Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2022. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste liigendus kinnisasjadesse objektide kaupa
[RT III, 28.12.2022, 6 - jõust. 22.12.2022]

Lisa 2 Muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 31 lõikele 1 ja § 56 lõike 2 punktidele 3 ja 4 ning kooskõlas 2022. aasta riigieelarve seaduse § 5 lõikega 2
[RT III, 28.12.2022, 6 - jõust. 22.12.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json