Teksti suurus:

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 ˮTeadmistepõhine Eestiˮ heakskiitmine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 29.01.2014, 2

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 ˮTeadmistepõhine Eestiˮ heakskiitmine

Vastu võetud 22.01.2014

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 10 punkti 1 alusel Riigikogu otsustab:

1. Kiita heaks juurdelisatud Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 ˮTeadmistepõhine Eestiˮ.

2. Käesolev otsus jõustub selle allakirjutamisel.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

Lisa Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti”

/otsingu_soovitused.json