Teksti suurus:

Statistikanõukogu moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.08.2020
Avaldamismärge:RT III, 29.03.2019, 1

Statistikanõukogu moodustamine

Vastu võetud 28.03.2019 nr 82

Riikliku statistika seaduse § 13 lõike 1 alusel:

1. Moodustada statistikanõukogu järgmises koosseisus:
Andmekaitse Inspektsiooni esindaja
Eesti Panga esindaja
Statistikaameti esindaja
Urmas Kaarlep – andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Toomas Kevvai – põllumajandusekspert, andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Sven Kirsipuu – majandusekspert, tarbijate esindaja
Kätlin Mandel – keskkonnaekspert, andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Allan Puur – rahvastikuekspert, tarbijate esindaja
Hede Sinisaar – sotsiaalvaldkonna ekspert, andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Marko Udras – andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Ott Velsberg – andmeesitajate ja tarbijate esindaja

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2015. a korraldus nr 25 „Statistikanõukogu moodustamine“.

3. Korraldus jõustub 1. aprillil 2019. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json