Teksti suurus:

„Kiirgusohutuse riikliku arengukava 2008–2017“ rakendusplaani aastateks 2012–2015 heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 29.05.2012, 1

„Kiirgusohutuse riikliku arengukava 2008–2017“ rakendusplaani aastateks 2012–2015 heakskiitmine

11.06.2012 11:06
Veaparandus - Parandatud dokumendi vastuvõtmise ja jõustumise kuupäev. Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 10 lg 2.

Vastu võetud 24.05.2012 nr 222

Vastavalt riigieelarve seaduse § 10 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määruse nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“ § 7 lõikega 2:

1. Kiita heaks „Kiirgusohutuse riikliku arengukava 2008–2017“ rakendusplaan aastateks 2012–2015.

2. Keskkonnaministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud dokument ministeeriumi veebilehel.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json