Teksti suurus:

Kaberneeme sadama akvatooriumi piiride määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 29.08.2015, 1

Kaberneeme sadama akvatooriumi piiride määramine

Vastu võetud 27.08.2015 nr 343

Sadamaseaduse § 5 lõike 1 alusel määrata Kaberneeme sadama akvatooriumi piirid järgmiste koordinaatidega:

Nr
B
L

1.

59°31'10.920"N

25°16'35.180"E

2.

59°31'10.510"N

25°16'40.080"E

3.

59°31'09.440"N

25°16'39.800"E

4.

59°31'09.260"N

25°16'42.300"E

5.

59°31'12.420"N

25°16'43.140"E

6.

59°31'12.500"N

25°16'42.230"E

ning punktide 1–6 vahele jääva rannajoone ja sadamaehitistega.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär