Teksti suurus:

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 29.08.2015, 2

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine

Vastu võetud 27.08.2015 nr 344

Riigivaraseaduse § 5 lõike 1, § 37 lõike 2 punkti 2 ja § 76 lõike 3 punktide 4 ja 5 alusel:

1. Volitada riigihalduse ministrit riigi esindajana hääletama Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul aktsiakapitali suurendamise poolt 3540 euro võrra ülekursiga 40 eurot 35 uue 100-eurose nimiväärtusega aktsia väljalaskmise teel ning märkima aktsiad.

2. Anda nõusolek Siseministeeriumi valitsemisel olevate järgmiste kinnistute ja korteriomandite Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile mitterahalise sissemaksena üleandmiseks:
 1) Ida-Viru maakonnas Kiviõli linnas Viru tn 23 hariliku väärtusega 970 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 233050, katastritunnus 30901:001:0041, sihtotstarve riigikaitsemaa, pindala 6442 m², riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV59825);
 2) Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve linnas Altserva tn 44-1 hariliku väärtusega 950 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 1206707, katastritunnus 32204:002:0106, sihtotstarve elamumaa, üldpind 47,70 m², rvok KV60748);
 3) Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Püssi linnas Viru tn 4-40 hariliku väärtusega 1100 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 4103008, katastritunnus 64501:002:0049, sihtotstarve elamumaa, üldpind 48,90 m², rvok KV60290);
 4) Võru maakonnas Vastseliina vallas Vastseliina alevikus Pritsumaja kinnistu hariliku väärtusega 520 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 234550, katastritunnus 87401:001:0092, sihtotstarve riigikaitsemaa, pindala 4313 m², rvok KV59826).

3. Määrata Eesti Vabariigi poolt omandatavate, punktis 1 nimetatud uute Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiate valitsejaks Rahandusministeerium.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär