Teksti suurus:

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 29.08.2015, 3

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine

Vastu võetud 27.08.2015 nr 345

Riigivaraseaduse § 5 lõike 1, § 37 lõike 2 punkti 2 ja § 76 lõike 3 punktide 4 ja 5 alusel:

1. Volitada riigihalduse ministrit riigi esindajana hääletama Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul aktsiakapitali suurendamise poolt 164 800 euro võrra 1648 uue 100-eurose nimiväärtusega aktsia väljalaskmise teel ning märkima aktsiad.

2. Anda nõusolek Põllumajandusministeeriumi valitsemisel olevate järgmiste kinnistute ja korteriomandite Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile mitterahalise sissemaksena üleandmiseks:
 1) Jõgeva maakonnas Jõgeva linnas Ravila tn 10 hariliku väärtusega 20 000 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2213335, katastritunnus 24901:006:0007, pindala 11 329 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV6812);
 2) Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Piira külas Carl Timoleon von Neffi tn 2 hariliku väärtusega 36 000 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3271431, katastritunnus 90002:001:2540, pindala 5854 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, rvok KV6674);
 3) Lääne-Viru maakonnas Rakvere linnas Võidu tn 40 hariliku väärtusega 8000 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 4738731, katastritunnus 66301:008:0320, pindala 702 m², sihtotstarve elamumaa, rvok KV3984);
 4) Lääne-Viru maakonnas Rakvere linnas Võidu tn 38-M1 hariliku väärtusega 19 000 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 1246731, katastritunnus 66301:008:0380, üldpind 92,90 m², sihtotstarve elamumaa, rvok KV3982);
 5) Lääne-Viru maakonnas Rakvere linnas Võidu tn 38-M2 hariliku väärtusega 16 500 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 1246831, katastritunnus 66301:008:0380, üldpind 92,10 m², sihtotstarve elamumaa, rvok KV56329);
 6) Lääne-Viru maakonnas Rakvere linnas Võidu tn 38-M3 hariliku väärtusega 7500 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 1246931, katastritunnus 66301:008:0380, üldpind 44,50 m², sihtotstarve elamumaa, rvok KV56330);
 7) Võru maakonnas Võru linnas Katariina allee 7-M100 hariliku väärtusega 36 800 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 1161741, katastritunnus 91901:007:1160, üldpind 331,40 m², sihtotstarve elamumaa 40%, ühiskondlike ehitiste maa 60%, rvok KV4436);
 8) Võru maakonnas Võru linnas Katariina allee 7A hariliku väärtusega 2300 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2597841, katastritunnus 91901:007:1190, pindala 194 m², sihtotstarve elamumaa, rvok KV4437);
 9) Võru maakonnas Võru linnas Võrumõisa tee 4 hariliku väärtusega 18 700 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3182441, katastritunnus 91901:003:0830, pindala 15 392 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, rvok KV5087).

3. Määrata Eesti Vabariigi poolt omandatavate, punktis 1 nimetatud uute Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiate valitsejaks Rahandusministeerium.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär