Teksti suurus:

„Laste ja perede arengukava 2012–2020” rakendusplaani aastateks 2015–2018 heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 29.08.2015, 4

„Laste ja perede arengukava 2012–2020” rakendusplaani aastateks 2015–2018 heakskiitmine

Vastu võetud 27.08.2015 nr 351

Vastavalt riigieelarve seaduse § 20 lõikele 2 ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord”:

1. Kiita heaks „Laste ja perede arengukava 2012–2020” rakendusplaan aastateks 2015–2018.

2. Sotsiaalministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud dokument ministeeriumi veebilehel.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär