Teksti suurus:

Kaitseväe keskpolügooni ümbritsevas riigimetsas alaliseks riigikaitseliseks väljaõppeks loa andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 29.08.2015, 5

Kaitseväe keskpolügooni ümbritsevas riigimetsas alaliseks riigikaitseliseks väljaõppeks loa andmine

Vastu võetud 27.08.2015 nr 352

Metsaseaduse § 36 lõike 2 alusel lubada alalise riigikaitselise väljaõppe korraldamiseks kasutada Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevaid, Harju ja Lääne-Viru maakonnas asuvaid metsaalasid, mille asukoha kaart on esitatud korralduse lisas.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Alaliseks riigikaitseliseks väljaõppeks kasutatavad metsaalad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json