Teksti suurus:

Nõusoleku andmine riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 29.08.2015, 9

Nõusoleku andmine riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 27.08.2015 nr 356

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ja kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 2 anda Kaitseministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada Kaitseliidule järgmised oma valitsemisel olevad kinnistud:

 1) Ida-Viru maakonnas Narva linnas Jõesuu tn 20 hariliku väärtusega 68 000 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3959409, katastritunnus 51104:004:0219, pindala 8249 m², sihtotstarve riigikaitsemaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV52843);
 2) Saare maakonnas Kuressaare linnas Kalevi põik 5 hariliku väärtusega 39 000 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3702134, katastritunnus 34901:003:0268, pindala 4701 m², sihtotstarve tootmismaa 50% ja ärimaa 50%, rvok KV25959). Kinnistu on koormatud Elektrilevi OÜ kasuks seatud isikliku kasutusõigusega;
 3) Saare maakonnas Kuressaare linnas Kalevi põik 5a hariliku väärtusega 58 000 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 4192034, katastritunnus 34901:001:0077, pindala 11 871 m², sihtotstarve riigikaitsemaa, rvok KV56949);
 4) Saare maakonnas Kuressaare linnas Garnisoni tn 15a hariliku väärtusega 15 000 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 4178734, katastritunnus 34901:001:0076, pindala 548 m², sihtotstarve riigikaitsemaa, rvok KV56948).

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär