Teksti suurus:

Volituse andmine näituste kahjuhüvitise tagamise või sellest keeldumise otsustamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 29.08.2015, 13

Volituse andmine näituste kahjuhüvitise tagamise või sellest keeldumise otsustamiseks

Vastu võetud 27.08.2015 nr 360

Muuseumiseaduse § 27 lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2013. a määrusega nr 140 „Rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju riigi poolt hüvitamise kord” volitada kultuuriministrit otsustama muuseumiseaduse § 28 lõikes 3 nimetatud piirmäära ulatuses näituste kahjuhüvitise tagamine või sellest keeldumine.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär