Teksti suurus:

„Riigikaitse arengukava 2017–2026” koostamise ettepaneku heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 29.08.2015, 14

„Riigikaitse arengukava 2017–2026” koostamise ettepaneku heakskiitmine

Vastu võetud 27.08.2015 nr 361

Vastavalt riigieelarve seaduse § 20 lõikele 2 ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord”:

1. Kiita heaks ettepanek koostada „Riigikaitse arengukava 2017–2026” (edaspidi arengukava).

2. Määrata arengukava koostamise eest vastutavaks Riigikantselei ning arengukava väljatöötamises osalevateks ministeeriumideks Justiitsministeerium, Kaitseministeerium, Kultuuriministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium ning Välisministeerium. Samuti määrata arengukava väljatöötamises osalejaks Eesti Pank.

3. Riigikantseleil esitada arengukava koos rakendusplaaniga Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks septembris 2016. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär