Teksti suurus:

Narva-Jõesuu sadama akvatooriumi piiride määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 29.09.2020, 3

Narva-Jõesuu sadama akvatooriumi piiride määramine

Vastu võetud 24.09.2020 nr 328

Sadamaseaduse § 5 lõike 1 alusel määrata Narva-Jõesuu sadama akvatooriumi piirid järgmiste koordinaatidega WGS-84 süsteemis:

  Nr  

B

L

1.

59°27ʹ53.630ʺN     

28°02ʹ42.364ʺE

2.

59°27ʹ54.290ʺN

28°02ʹ45.472ʺE

3.

59°27ʹ50.369ʺN

28°02ʹ49.353ʺE

4.

59°27ʹ49.358ʺN

28°02ʹ45.107ʺE

ning punktide 1 ja 4 vahele jääva rannajoone ja sadamaehitisega.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json