Teksti suurus:

Välisabi sildfinantseerimine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 29.10.2013, 7

Välisabi sildfinantseerimine

Vastu võetud 29.12.2011 nr 570
RT III, 03.01.2012, 3
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.06.2012RT III, 03.07.2012, 828.06.2012
24.10.2013RT III, 29.10.2013, 224.10.2013

Vastavalt „Riigieelarve seaduse“ § 361 lõikele 1:

1. Lubada Rahandusministeeriumil kasutada Euroopa Komisjoni rahastatavate Eesti-Läti programmi 2007–2013 raames läbiviidavate 1.–3. prioriteedi projektide rahastamiseks riigieelarve vahendeid 13 130 000 euro ulatuses.
[RT III, 03.07.2012, 8 - jõust. 28.06.2012]

2. Rahandusministeeriumil teha Siseministeeriumi (regionaalministri valitsemisala) e-riigikassa kontol vahendid kättesaadavaks punktis 1 nimetatud ulatuses ja Siseministeeriumil (regionaalministri valitsemisala) teha väljamakseid tegeliku vajaduse järgi alates 2. jaanuarist 2012. a kuni 31. detsembrini 2012. a.

3. Siseministeeriumil (regionaalministri valitsemisala) tagastada vahendid kohe pärast Eesti-Läti programmi 2007–2013 raames läbiviidavate 1.–3. prioriteedi projektide rahastamiseks mõeldud vahendite laekumist Euroopa Komisjonilt, kuid hiljemalt 1. septembril 2014. a, teavitades Rahandusministeeriumi vahendite laekumisest. Kui projektide rahastamiseks mõeldud vahendid Euroopa Komisjonilt ei laeku või laekuvad osaliselt, tuleb Siseministeeriumil (regionaalministri valitsemisala) kanda punktis 1 nimetatud vahendite puudujääv osa punktis 2 nimetatud kontole temale riigieelarvega ette nähtud vahenditest 1. septembriks 2014. a.
[RT III, 29.10.2013, 2 - jõust. 24.10.2013]

4. Punktis 3 määratud tähtpäevaks tagastamata vahendid peab Rahandusministeerium kinni Siseministeeriumile (regionaalministri valitsemisala) riigieelarvega ette nähtud vahenditest.

5. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json