Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 30.03.2021, 7

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 25.03.2021 nr 127

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Harju maakonnas Tallinnas Mäeküla tänav T2 asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 14758850, katastritunnus 78401:101:4513, sihtotstarve transpordimaa, pindala 188 m2, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV82904) Tallinna linnale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json