Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. a korralduse nr 323 „2019. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.04.2019
Avaldamismärge:RT III, 30.04.2019, 5

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. a korralduse nr 323 „2019. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine

Vastu võetud 25.04.2019 nr 117

Riigieelarve seaduse § 31 lõike 1 ja § 56 lõike 2 punkti 3 ja lõike 3 ning 2019. aasta riigieelarve seaduse § 7 ja § 9 lõike 2 alusel teha Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. a korralduses nr 323 „2019. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ järgmised muudatused:

1) täiendada punkti 1 alapunktiga 3 järgmises sõnastuses:
„3) muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 56 lõigetele 2–5 ning 2019. aasta riigieelarve seaduse §-dele 7 ja 9 vastavalt lisale 3;

2) kehtestada lisa 1 uues sõnastuses (lisatud);

3) täiendada korraldust lisaga 3 „Muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 56 lõigetele 2–5 ning 2019. aasta riigieelarve seaduse §-dele 7 ja 9“ (lisatud).

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2019. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste objektiline liigendus

Lisa 3 Muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 56 lõigetele 2–5 ning 2019. aasta riigieelarve seaduse §-dele 7 ja 9

/otsingu_soovitused.json