Teksti suurus:

2019. aasta riigieelarve täiendav liigendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2019
Avaldamismärge:RT III, 30.04.2019, 6

2019. aasta riigieelarve täiendav liigendamine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 323
RT III, 22.12.2018, 3
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.04.2019RT III, 30.04.2019, 525.04.2019

Riigieelarve seaduse § 31 lõike 1 alusel:

1. Kinnitada:
  1) valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2019. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste objektiline liigendus vastavalt lisale 1;
  2) Rahandusministeeriumi valitsemisala kinnisvara investeeringuobjektide kogumi „Regionaalsed kinnisvarainvesteeringute toetused“ detailne jaotus vastavalt lisale 2;
  3) muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 56 lõigetele 2–5 ning 2019. aasta riigieelarve seaduse §-dele 7 ja 9 vastavalt lisale 3.
[RT III, 30.04.2019, 5 - jõust. 25.04.2019]

2. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Lisa 1 Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2019. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste objektiline liigendus
[RT III, 30.04.2019, 5 - jõust. 25.04.2019]

Lisa 2 Rahandusministeeriumi valitsemisala kinnisvara investeeringuobjektide kogumi „Regionaalsed kinnisvarainvesteeringute toetused“ detailne jaotus

Lisa 3 Muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 56 lõigetele 2–5 ning 2019. aasta riigieelarve seaduse §-dele 7 ja 9
[RT III, 30.04.2019, 5 - jõust. 25.04.2019]

/otsingu_soovitused.json