Teksti suurus:

Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.12.2012
Avaldamismärge:RT III, 30.05.2011, 1

Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamine

Vastu võetud 19.05.2011

Lähtuvalt hasartmängumaksu seaduse § 7 lõikest 4 Riigikogu otsustab:

1. Moodustada laekunud hasartmängumaksust taotletavate toetuste määramiseks nõukogu järgmises koosseisus:

Janar Holm – Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler
Kaia Iva – Riigikogu liige
Siim Kabrits – Riigikogu liige
Kalev Kotkas – Riigikogu liige
Lauri Luik – Riigikogu liige
Meelis Mälberg   – Riigikogu liige
Riho Rahuoja – Sotsiaalministeeriumi asekantsler
Mailis Reps – Riigikogu liige
Siim Sukles – Kultuuriministeeriumi kantsler.


2. Tunnistada kehtetuks Riigikogu otsus ”Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamine” (RT I 2007, 40, 287; 2008, 18, 127).

3. Käesolev otsus jõustub selle allakirjutamisel.

Ene Ergma
Riigikogu esimees