Teksti suurus:

Statistikaameti 2017.–2021. aastal tehtavate statistikatööde loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2018
Avaldamismärge:RT III, 30.05.2017, 2

Statistikaameti 2017.–2021. aastal tehtavate statistikatööde loetelu

Vastu võetud 25.05.2017 nr 156

Riikliku statistika seaduse § 17 lõike 6 alusel:

1. Kinnitada:
 1) Statistikaameti 2017.–2021. aastal tehtavate statistikatööde loetelu, väljund, sagedus, perioodid või momendid ning eeldatav maksumus (lisa 1);
 2) Euroopa Liidu õigusaktid või muud andmevajadust kindlaks määravad alused, mille nõuetest Statistikaamet 2017.–2021. aastal statistikatööde tegemisel lähtub (lisa 2);
 3) Statistikaameti 2017.–2021. aastal tehtavad statistikatööd, mille puhul kavandatakse metoodikamuudatusi (lisa 3);
 4) Statistikaameti 2017. aastal avaldatavad väljundnäitajad (lisa 4).

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2016. a korraldus nr 91 „Statistikaameti 2016.–2020. aastal tehtavate statistikatööde loetelu”.

3. Korraldust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2017. a.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister peaministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 1 Statistikaameti 2017.–2021. aastal tehtavate statistikatööde loetelu, väljund, sagedus, perioodid või momendid ning eeldatav maksumus

Lisa 2 Euroopa Liidu õigusaktid või muud andmevajadust kindlaks määravad alused, mille nõuetest Statistikaamet 2017.–2021. aastal statistikatööde tegemisel lähtub

Lisa 3 Statistikaameti 2017.–2021. aastal tehtavad statistikatööd, mille puhul kavandatakse metoodikamuudatusi

Lisa 4 Statistikaameti 2017. aastal avaldatavad väljundnäitajad