Teksti suurus:

Üleriigilise planeeringu Eesti mereala ja sellega piirneva rannikuala, samuti majandusvööndi teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 30.05.2017, 3

Üleriigilise planeeringu Eesti mereala ja sellega piirneva rannikuala, samuti majandusvööndi teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Vastu võetud 25.05.2017 nr 157

Planeerimisseaduse § 16 lõike 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 4 lõike 2 punktiga 5 ja § 13 lõikega 2:

1. Algatada üleriigilise planeeringu teemaplaneering Eesti mereala ja sellega piirneva rannikuala, samuti majandusvööndi (edaspidi üleriigilise planeeringu teemaplaneering) planeerimiseks korralduse lisas toodud aladel, arvestades Pärnu ja Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringuid, ning üleriigilise planeeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

2. Üleriigilise planeeringu teemaplaneeringu eesmärk on Eesti mereala ja sellega piirneva rannikuala, samuti majandusvööndi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste kindlaksmääramine.

3. Üleriigilise planeeringu teemaplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab Rahandusministeerium.

4. Üleriigilise planeeringu teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister peaministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Üleriigilise planeeringu teemaplaneeringu ala skeem

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json