Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2021. a korralduse nr 452 „2022. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.07.2022
Avaldamismärge:RT III, 30.07.2022, 1

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2021. a korralduse nr 452 „2022. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine

Vastu võetud 28.07.2022 nr 198

Riigieelarve seaduse § 31 lõike 1 ja § 56 lõike 2 punktide 3 ja 4 alusel ning kooskõlas 2022. aasta riigieelarve seaduse § 5 lõikega 2 teha Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2021. a korralduses nr 452 „2022. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ järgmised muudatused:

1) sõnastada korralduse preambul järgmiselt:
„Riigieelarve seaduse § 31 lõike 1 ja § 56 lõike 2 punktide 3 ja 4 alusel ning kooskõlas 2022. aasta riigieelarve seaduse § 5 lõikega 2:“;

2) sõnastada korralduse punkti 1 alapunkt 2 järgmiselt:
„2) muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 31 lõikele 1 ja § 56 lõike 2 punktidele 3 ja 4 ning kooskõlas 2022. aasta riigieelarve seaduse § 5 lõikega 2 vastavalt lisale 2.“;

3) kehtestada lisad 1 ja 2 uues sõnastuses (lisatud).

Urmas Reinsalu
Välisminister peaministri ülesannetes

Kristi Purtsak
Riigikantselei õigusosakonna juhataja Riigikantselei õigusosakonna juhataja

Lisa 1 Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2022. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste objektide liigendus kinnisasjadesse

Lisa 2 Muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 31 lõikele 1 ja § 56 lõike 2 punktidele 3 ja 4 ning kooskõlas 2022. aasta riigieelarve seaduse § 5 lõikega 2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json