Teksti suurus:

2022. aasta riigieelarve täiendav liigendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.08.2022
Avaldamismärge:RT III, 30.07.2022, 3

2022. aasta riigieelarve täiendav liigendamine

Vastu võetud 23.12.2021 nr 452
RT III, 28.12.2021, 16
jõustumine 01.01.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2022RT III, 22.03.2022, 717.03.2022
28.07.2022RT III, 30.07.2022, 128.07.2022

Riigieelarve seaduse § 31 lõike 1 ja § 56 lõike 2 punktide 3 ja 4 alusel ning kooskõlas 2022. aasta riigieelarve seaduse § 5 lõikega 2:
[RT III, 30.07.2022, 1 - jõust. 28.07.2022]

1. Kinnitada:
  1) valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2022. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste objektide liigendus kinnisasjadesse vastavalt lisale 1;
  2) muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 31 lõikele 1 ja § 56 lõike 2 punktidele 3 ja 4 ning kooskõlas 2022. aasta riigieelarve seaduse § 5 lõikega 2 vastavalt lisale 2.
[RT III, 30.07.2022, 1 - jõust. 28.07.2022]

2. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2022. a.

Lisa 1 Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2022. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste objektide liigendus kinnisasjadesse
[RT III, 30.07.2022, 1 - jõust. 28.07.2022]

Lisa 2 Muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 31 lõikele 1 ja § 56 lõike 2 punktidele 3 ja 4 ning kooskõlas 2022. aasta riigieelarve seaduse § 5 lõikega 2
[RT III, 30.07.2022, 1 - jõust. 28.07.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json