Teksti suurus:

Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 31.05.2019, 2

Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine

Vastu võetud 30.05.2019

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 21 alusel Riigikogu otsustab:

1. Moodustada rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon (edaspidi komisjon). Komisjoni kuulub igast fraktsioonist üks liige.

2. Komisjoni ülesanne on kujundada Eesti rahvastikupoliitikat, et tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Ülesande täitmiseks komisjon:
  2.1. arutab Eesti rahvastikuprobleeme ja võimalusi nende lahendamiseks;
  2.2. analüüsib Eesti rahvastikupoliitikat ja rahvastiku arengut mõjutavaid eelnõusid ning kujundab nende kohta arvamusi;
  2.3. teeb ettepanekuid riiklike poliitikate põhialuste, valdkonna arengukavade, valitsemisala arengukavade ja programmide koostamise, muutmise või täiendamise kohta rahvastikupoliitikasse puutuvates küsimustes;
  2.4. analüüsib kogutavat rahvastikustatistikat ühiskonna vajaduste seisukohalt ja teeb vajadusel ettepanekuid statistika kogumise täiustamiseks;
  2.5. kaasab rahvastikupoliitikaga seotud huvigruppe komisjoni töösse;
  2.6. annab vajadusel arvamusi olulisi demograafilisi mõjusid sisaldavate õigusloomeliste algatuste kohta.

3. Komisjonil on õigus nõuda Vabariigi Valitsuselt ja täidesaatva riigivõimu asutustelt oma tööks vajalikke andmeid, samuti nõuda Vabariigi Valitsuse liikme osalemist komisjoni istungil valitsusliikme võimkonda kuuluvate küsimuste kohta teabe saamiseks ning kutsuda komisjoni teavitamiseks ja nõustamiseks komisjoni istungile valitsusasutuste ametnikke ja teisi isikuid.

4. Komisjon esitab Riigikogule probleemide läbitöötamise järel ettepanekud ja tegevuse lõppemisel lõpparuande.

5. Komisjoni volitused kestavad alates käesoleva otsuse jõustumisest kuni Riigikogu selle koosseisu volituste lõppemiseni.

 

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json