Teksti suurus:

Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 31.05.2019, 5

Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine

Vastu võetud 30.05.2019

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 21 alusel Riigikogu otsustab:

1. Moodustada eesti keele õppe arengu probleemkomisjon (edaspidi komisjon). Komisjoni kuulub igast fraktsioonist üks liige.

2. Komisjoni ülesanne on:
  2.1. eesti keelega seotud riiklike poliitikate põhialuste, valdkonna arengukavade ja programmide hetkeseisu uurimine ning ettepanekute tegemine kvaliteetse eesti keele õppe tagamiseks ajakohaste õppevahendite, õppekavade ja metoodikate ettevalmistamise kaudu;
  2.2. eesti keelega seotud huvigruppidega kohtumine ja nende kaasamine;
  2.3. rahaliste ressursside planeerimise ja kasutamise analüüsimine ning ettepanekute tegemine;
  2.4. vajadusel ettepanekute tegemine seaduste muutmiseks;
  2.5. praeguste ja varasemate tegevuste mõju ning nende jätkusuutlikkuse hindamine;
  2.6. teiste riikide keelepoliitikate ja kogemuste uurimine ning selle põhjal ettepanekute tegemine poliitikate täiendamiseks.

3. Komisjonil on õigus nõuda Vabariigi Valitsuselt ja täidesaatva riigivõimu asutustelt oma tööks vajalikke andmeid, samuti nõuda Vabariigi Valitsuse liikme osalemist komisjoni istungil valitsusliikme võimkonda kuuluvate küsimuste kohta teabe saamiseks ning kutsuda komisjoni teavitamiseks ja nõustamiseks komisjoni istungile valitsusasutuste ametnikke ja teisi isikuid.

4. Komisjon esitab tegevuse lõppemisel Riigikogule lõpparuande.

5. Komisjoni volitused kestavad alates käesoleva otsuse jõustumisest kuni Riigikogu selle koosseisu volituste lõppemiseni.

 

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json