Teksti suurus:

„Looduskaitse arengukava aastani 2020” heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 31.07.2012, 1

„Looduskaitse arengukava aastani 2020” heakskiitmine

Vastu võetud 26.07.2012 nr 332

Vastavalt riigieelarve seaduse § 10 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord”:

1. Kiita heaks „Looduskaitse arengukava aastani 2020”.

2. Keskkonnaministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud dokument ministeeriumi veebilehel.

Keit Pentus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json